Sobre Dirmas

Què és el dirmas?

És una base de dades de caràcter públic i no restringit sobre grups de recerca, empreses, parcs científics i tecnològics, centres CERCA (Centres de Recerca de la Generalitat), altres centres de recerca i tecnològics, fundacions, entitats i associacions, i unitats d’Administracions Públiques -que realitzen la seva tasca a Catalunya- en el camp del desenvolupament sostenible, des d’una visió global, que inclou tant factors ambientals, culturals, econòmics, jurídics i social.

Quin tipus d’informació hi trobareu?

Dades referents a grups de recerca, al responsable de l’equip d’investigació, dades de contactes, àmbits d’actuació, activitats de recerca, projectes desenvolupats, publicacions, entre altres, organitzats i cercables segons diferents opcions.

A qui s’adreça?

A grups de recerca universitaris i/o d’altres entitats, empreses, parcs científics i tecnològics, centres CERCA (Centres de Recerca de la Generalitat), altres centres de recerca i tecnològics, fundacions, entitats i associacions, i unitats d’Administracions Públiques que:

  • Desenvolupin principalment estudis, projectes o altres activitats emmarcades en l’àmbit de la recerca ambiental i la sostenibilitat.
  • Disposin d’un departament/unitat/organització específica, equip humà i recursos materials destinats a la recerca en medi ambient i/o la sostenibilitat.
  • Que disposin de pressupost específic destinat a la recerca en medi ambient i/o la sostenibilitat. Que els objectius de la seva recerca en medi ambient i sostenibilitat es desenvolupin i estiguin orientats a l’àmbit català.

Com es pot cercar la informació?

La informació es pot cercar a partir d’una paraula o fer una cerca per centre, per grup, per àmbit, per responsable del grup i per població.