Objectius

La missió del DiRMAS és disposar d’un ampli i complet directori que integri els principals agents que es dediquen a desenvolupar estudis, projectes i altres activitats afins a l’àmbit de la recerca en medi ambient i sostenibilitat a Catalunya.

D’acord amb l’anterior fita, són objectius específics del DiRMAS:

  • Ordenar el mapa territorial d’especialització científicotecnològica en medi ambient i sostenibilitat a Catalunya.
  • Oferir informació rellevant i de cerca rápida per a empreses, administracions i entitats interessades en temes ambientals i de sostenibilitat.
  • Identificar i promoure l’avenç d’àmbits pioners on establir/enfortir partenariats de recerca i innovació públicoprivats que permetin la co-creació i la co-innovació.
  • Impulsar aliances estratègiques entre agents de l’àmbit de la recerca i del món empresarial en relació al sector del medi ambient i la sostenibilitat, per desenvolupar projectes estratègics de carácter multidisciplinari.
  • Facilitar l’establiment de vincles professionals entre l’àmbit de la recerca i el món empresarial per reclutar, i retenir talent científic i innovador del nostre país.