Grups de recerca reconeguts

Grups de recerca reconeguts en els ámbits d’actuació del Medi Ambient i Sostenibilitat a Catalunya.

Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient , CEPIMA

Grup Anàlisi i Comportament de Fàrmacs en Aliments i en el Medi Ambient

Grup Avaluació Integrada: Sociologia, Tecnologia i Medi Ambient

Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient, GEMMA

Grup Enginyeria del Medi Ambient, ENMA

Grup Fisiologia de les Plantes en Relació amb el Medi Ambient

Grup Institucions Econòmiques, Nivells de Vida i Medi Ambient, UHE

Grup Mineralogia Aplicada i Medi Ambient, MAiMA

Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient

Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat, GRATS

Grup Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat

Grup Anàlisi i Gestió Ambiental , AGA

Grup Cromatografia i Aplicacions Mediambientals, CROMA

Grup d’Ecologia dels Canvis Ambientals, GECA

Grup d’Investigació en Gestió Ambiental, GiGa

Grup de Física Ambiental

Grup de Microbiologia Ambiental

Grup de Nanoenginyeria de Materials Nanoestructurats amb Aplicacions Energètiques i mediambientals , n-ENG

Grup de Recerca Ambiental Mediterrània, GRAM

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental, GRECA

Grup de Recerca en Epidemiologia Ocupacional i Ambiental

Grup Geologia Ambiental

Grup Geologia Aplicada i Ambiental, GAIA

Grup Geologia Econòmica, Ambiental i Hidrologia

Grup IQS per a la seguretat Alimentaria i Mediambiental, IQS-SAMA

Grup Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental, LEQUIA

Grup Química Analítica i Ambiental, QAA

Grup Resposta dels Ecosistemes Terrestres als Canvis i Gradients Ambientals

Grup Sostenibilitat i Prevenció Ambiental, SosteniPrA

Grup Toxicologia Ambiental

Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental

Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental