Grup Sostenibilitat i Prevenció Ambiental, SosteniPrA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.sostenipra.cat

Quina es la seva informació de contacte?

  • Campus Universitat Autònoma de Barcelona
  • Edifici C
  • 08193 Cerdanyola del Vallès
  • Tel.: 93 5812789
  • icta@uab.cat

Mapa de localització