Grup Resposta dels Ecosistemes Terrestres als Canvis i Gradients Ambientals

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.creaf.uab.es

Quina es la seva informació de contacte?

  • Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Edifici C
  • Cerdanyola del Vallès
  • Tel.: 93 5811312
  • Fax: 93 5814151

Mapa de localització