Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental, GRECA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.udg.edu/ire

Quina es la seva informació de contacte?

  • Pl. Sant Domènec, 9
  • Institut de Recerca Educativa
  • 17071 Girona
  • Tel.: 972 418742
  • Fax: 972 418301
  • greca@udg.edu

Mapa de localització