Grup de Recerca Ambiental Mediterrània, GRAM

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ub.edu/gram

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. de Montalegre, 6
  • Facultat de Geografia i Història
  • 08001 Barcelona
  • Tel.: 93 4037881
  • Fax: 93 4037882
  • gf.agr@ub.edu

Mapa de localització