Grup Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.upc.edu/cpsv/indexrecerca.htm

Quina es la seva informació de contacte?

  • Av. Diagonal, 649
  • Centre de Política de Sòl i Valoracions
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4016396
  • Fax: 93 3330960
  • cpsv.info@upc.edu

Mapa de localització