Grup de Nanoenginyeria de Materials Nanoestructurats amb Aplicacions Energètiques i mediambientals , n-ENG

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.upc.edu/inte

Quina es la seva informació de contacte?

  • Av. Diagonal, 647
  • Institut de Tècniques Energètiques
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4016070
  • Fax: 93 4017149
  • inte.gestio@upc.edu

Mapa de localització