Grup Mineralogia Aplicada i Medi Ambient, MAiMA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ub.edu/mineapli/catala/index.html

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Martí i Franquès, s/n
  • Facultat de Geologia
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4021342
  • Fax: 93 4021340
  • dept-mineralogia@ub.edu

Mapa de localització