Grup Geologia Aplicada i Ambiental, GAIA

Quina es la seva adreça web?

  • http://geocamb.udg.edu/qui-som/gaia/

Quina es la seva informació de contacte?

  • Campus Montilivi
  • Dept. de Ciències Ambientals. GEOCAMB
  • 17071 Girona
  • Tel.: 972 418153
  • Fax: 972 418150
  • info@geocamb.com

Mapa de localització