Grup Geologia Ambiental

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ija.csic.es

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Lluis Solé i Sabarís, s/n
  • Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4095410
  • Fax: 93 4110012
  • info@ija.csic.es

Mapa de localització