Grup Fisiologia de les Plantes en Relació amb el Medi Ambient

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ub.edu/bioveg

Quina es la seva informació de contacte?

  • Av. Diagonal, 645
  • Facultat de Biologia. Dept. de Biologia Vegetal
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4021465
  • Fax: 93 4112842

Mapa de localització