Grup de Física Ambiental

Quina es la seva adreça web?

  • http://copernic.udg.es/cat

Quina es la seva informació de contacte?

  • Campus Montilivi
  • 17071 Girona
  • Tel.: 972 418372
  • Fax: 972 418943

Mapa de localització