Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient, GEMMA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.dehma.upc.edu/recerca

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. del Gran Capità, 2-4
  • Edifici D1. Campus Nord
  • 08034 Barcelona
  • Tel.: 93 4016470
  • Fax: 93 4017357
  • dept.ehma@upc.edu

Mapa de localització