Grup Enginyeria del Medi Ambient, ENMA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.upc.edu/intexter

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Colom, 15
  • Intexter-UPC
  • 08222 Terrassa
  • Tel.: 93 7398270
  • Fax: 93 7398272
  • info@intexter.upc.edu

Mapa de localització