Grup d’Investigació en Gestió Ambiental, GiGa

Quina es la seva adreça web?

 • http://www.giga.cat/

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Pujades, 1
  • Escola Superior de Comerç Internacional
  • 08003 Barcelona
  • Tel.: 93 2954710
  • Fax: 93 2954720
  • esci@esci.es

Mapa de localització