Grup Anàlisi i Gestió Ambiental , AGA

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.etseq.urv.es/aga

Quina es la seva informació de contacte?

  • Av. dels Països Catalans, 26
  • Departament d’Enginyeria Química
  • 43007 Tarragona
  • Tel.: 977 55 96 44
  • Fax: 977 55 96 67

Mapa de localització