Grup Anàlisi i Comportament de Fàrmacs en Aliments i en el Medi Ambient

Quina es la seva adreça web?

  • http://www.ub.edu/dqa

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. Martí i Franquès, 1
  • Departament de Química Analítica
  • 08028 Barcelona
  • Tel.: 93 4021276
  • Fax: 93 4021233
  • dep-qa@ub.edu

Mapa de localització