Centre d’Enginyeria de Processos i Medi Ambient, CEPIMA

Quina es la seva adreça web?

  • http://cepima.upc.edu

Quina es la seva informació de contacte?

  • C. del Gran Capità, 2-4
  • Departament d’Enginyeria Química
  • 08034 Barcelona
  • Tel: 93 4016677
  • Fax: 93 4017150

Mapa de localització